martes, 27 de octubre de 2009

DEfensa dels mestres de l'escola front a les noves tecnologies.

Una vegada visualitzat el video i llegits els comentaris dels meus companys crec qu eés el moment de parlar un poc a favor dels mestres.

Crec qeu no val la pena gastar mes de una linea per a dir qeu el video ens monstra uan realitat en la que la tecnologia ah superat als docents i no la estan aprofitant tot el que es podria fer.

Com aj s'h aparlat l'evolució de les noves tecnologies va a al velocitat de lña llum. EN aquest sent vullc dir que els nostres mestres haurien de estar en u nproces de continu reciclatge per a no quedar-se massa enrrere. Si comtem qu ela comunitat educativa comta en docents majors els quals els va vindre aço de les noves tecnologies de colp pi volta, no els podem exigir més dels que ells puguen alcançar.

Si aquestos mestres son els que tenen un major control dels centres escolar en la seua organització, el més normal és que quant un mestre nou arriva al col·legi vulga adaptar-se el més aviat possible. Açò fa que en un primer moment no vulga ser el que trenque la rutina de funcionament d'aquest.

Però és bona la rutina?

Vaig la meua opinio la rutina no es bona per a res, perqué mecanitza tots els procesos de la vida. És més a mi hem dona por la rutina perque si en els avantatges de les noves tecnologies ens ppodrien substituir a nosaltres els mestres per robots que feren la mateixa funció i les despeces sols foren la energia que fan servir, i seguint aquesta dinàmica de segur que seria amb energies renovables.

Millor possar-nos les piles i actualitzar-nos, però sempre i durant tot el nostre treball intentant superar-mos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario