miércoles, 2 de diciembre de 2009

WQ grup (Entorn i família)

La unitat didàctica que hem elaborat tracta sobre "El transcurs del temps en l'entorn de l'alumna o del alumne: familia i localitat" que va dirigida per al primer cicle de primaria.

El nostre grup el formem Miguel Barreda Marín, Mónica Fuster Ortells, Andrés Gomez Martín i Hugo Artero Portalés.

En primer lloc van pensar com voliem plantejar l'activitat i en quines ferramentes tegnológiques anavem a treballar. Així vam acordar treballar amb el Google sites encara que en un principi anàvem a treballar amb un generador de plantilles de WQ. A més, vam elegir el google docs com a ferramenta per a ficar les qüestions que els xiquets havien de respondre a casa, per tal de que pogueren imprimir la pàgina si volien; i per redactar l'autorització que permetera als xiquets fer l'eixida programada en la tercera sessió.
Per poder realitzar la WebQuest, vam haver de buscar fotografies antigues. Vam utilitzar Flickr per a pujar-les, i Google Maps per a geolocalitzar-les (que seria l'exemple per a que els xiquets pogueren veure com a Internet no només es pot pujar informació, sinó que també es poden pujar altres coses, entre elles, les imatges).
També vam decidir fer ús de les càmeres digitals, per a que els xiquets feren les fotografies de l'actualitat, durant l'excursió realitzada en la tercera sessió. Això ho vam pensar per a que els xiquets no només aprengueren a usar l'ordinador, sinó que aprengueren altres tecnologies digitals.
A més, vam pensar a crear un blog per tal de que els alumnes pogueren escriure les descripcions i les qüestions en diferents entrades, per tal de que quan polsaren la fotografia de Google Maps, eixira l'entrada del blog. Així, el que aprenen els alumnes és que a Internet poden crear-se enllaços entre les pàgines, i que poden escriure el que volen, amb opció de que aquest blog puga ser vist per qualsevol persona i que puguen comentar-los.

En aquesta activitat hem recordat l'ús de les eines que durant aquest semestre hem utilitzat, i a més hem hagut d'investigar el funcionament del Google Sites, en el qual no haviem treballat abans. Per tant, podem dir que aquestes ferramentes necessàries per fer la WebQuest són noves per a nosaltres, i que hem aprés moltíssim, ja que el nostre coneixement partia de cero.
Així doncs, hem aprés a crear pestanyes en Google Sites; a crear enllaços, tant a les pàgines de la mateixa WQ com a altres d'Internet, com ara Google Docs, el nostre blog, Flickr, entre altres.
Hem aconseguit borrar les pàgines que ens van eixir malament, canviar plantilles, colors, etc.
I al marge dels suports informàtics, vam saber relacionar pràcticament totes les competències bàsiques amb l'activitat elaborada, la qual ens va costar molt pensar com podríem adaptar les noves tegnologies als primers cursos de primària.
En conclusió, ara ja sabem el que costa crear una activitat didàctica amb les noves tecnologies i la feina que representa per al mestre dur-la a la pràctica.

miércoles, 18 de noviembre de 2009

Conferencia de Fernando Paez

Conferencia de Fernando Paez

La conferencia tuvo lugar en el salón de la "Casa de la Cultura" de Benicassim el día 12 a las cinco y media de la tarde.
La temática fue la introducción de las Nuevas Tecnologías a la escuela, tenemos que recordar que estas están incluidas en la currículo de primaria. Con lo cual, es una obligación de los maestros incluir estas en el curso escolar.

Queda claro que se tiene que adaptar a cada ciclo de primaria, esto no quiere decir para nada que se olvide los trabajos manuales, como por ejemplo escribir a mano, utilizar cuadernos y propiamente los materiales típicos del aula. Pero eso si, saben que contamos con una herramienta muy potente que es la tecnología, y que a la vez esta se convierte en infinidad de herramientas.

En la conferencia vimos como se pueden usar las nuevas tecnologías en todo tipo de materias, y que como resultado la gran motivación que esto supone para los alumnos del centro en el que el es jefe de estudios en el centro SAN WALABONSO, de Niebla en al provincia de Huelva. Como en un pueblo muy pequeño entre Huelva y Sevilla se puede trabajar sin unos medios de alto nivel. Un centro donde los profesores son interinos, con lo cual la permanencia en el centro se reduce en un alto porcentaje a un solo año. Eso si, hay otro grupo que son los afincados

Si, como utilizaran las nuevas tecnologías es digno de admirar, pero a mi me gustaría destacar dos cosas que me sorprendieron muy gratamente y de las cuales me quede muy contento de escuhcarlo.

Como los maestros se integran al centro y se hacen participes de las nuevas tecnologías y al uso normativo. Una metodología por desgracias muy poco frecuentada en las escuelas. O al menos de forma tan masiva.
Como los habitantes del pueblo participan activamente con la escuela, mostrando mucho interés por las cosas de la escuela y todos sus proyectos.

De todas formas aconsejo visitar al pagina web del colegio donde hay toda la información de actividades, material didáctico, algunas actividades donde salen los alumnos,y en general todo aquello que promueve el centro. La dirección es: www.juntadeandalucia.es/.../sanwalabonso/

Hasta este momento em parecia toda una utopía que en algún centro se pudiese trabajar tan coordinados y que la participación de todos los miembros de la comunidad educativa fuera tan buena. Esto a mi particularmente me ilusiona muchisimo.

Y para terminar me gustaria recolcar que lo que se ha logrado en este centro todos nosotros como estudiantes de amgisterio tendriamos que marcarnos este tipo de escula como objetivo de la nuestra futura donde trabajaremos.

miércoles, 4 de noviembre de 2009

Google Reader

Google reader es un lector de RSS. Una de sus utilidades organizar y acceder rápidamente desde un interfaz Web a todas las noticias de las paginas tu previamente se han configurado en el sistema de soporte. Buena esta es la información que he encontrado en la wikipedia y de la cual a mi personalmente no me queda claro. Anteriormente he consultado otras webs pero este concepto de "Interfaz", RSS y este tipo de terminología a mi me hace perderme.

Para mi el Google Reader me ha servido para buscar blocs interesantes de las distintas materias que he buscado. No solo de nuevas tecnologías, por supuesto. Es fácil de manejar y te busca concrétamente aquello que en tu critério de busqueda le has seleccionado.

Creo que es una herramienta muy útil y que voy a utilizar mucho.

miércoles, 28 de octubre de 2009

Twitter

Primera presa de contacte amb Twitter

Twitter és una xarxa social i que compagina funcions del blog, ens permet enviar missatges de text amb una extinció màxima de 140 caràcters mitjançant SMS, missatgeria instantània o directament des de Twitter.

Pel que fa al procediment de creació del meu comte ha sigut prou senzill, degut a que totes aquestes xarxes socials es configuren e manera semblant.

M'agradaria poder desenvolupar-me per aquesta xarxa social molt bé però ara mateix no sóc capaç de fer servir açò de forma eficient com per a poder vore altra gent que parle d'educació.

Encara que a mi, personalment no m'agrada perquè està en angles, que realment és una llengua que vinc aprenent des de menut i no domine per a poder treballar a gust amb Twitter.

martes, 27 de octubre de 2009

Aquest es el video de la entrada anterior.

DEfensa dels mestres de l'escola front a les noves tecnologies.

Una vegada visualitzat el video i llegits els comentaris dels meus companys crec qu eés el moment de parlar un poc a favor dels mestres.

Crec qeu no val la pena gastar mes de una linea per a dir qeu el video ens monstra uan realitat en la que la tecnologia ah superat als docents i no la estan aprofitant tot el que es podria fer.

Com aj s'h aparlat l'evolució de les noves tecnologies va a al velocitat de lña llum. EN aquest sent vullc dir que els nostres mestres haurien de estar en u nproces de continu reciclatge per a no quedar-se massa enrrere. Si comtem qu ela comunitat educativa comta en docents majors els quals els va vindre aço de les noves tecnologies de colp pi volta, no els podem exigir més dels que ells puguen alcançar.

Si aquestos mestres son els que tenen un major control dels centres escolar en la seua organització, el més normal és que quant un mestre nou arriva al col·legi vulga adaptar-se el més aviat possible. Açò fa que en un primer moment no vulga ser el que trenque la rutina de funcionament d'aquest.

Però és bona la rutina?

Vaig la meua opinio la rutina no es bona per a res, perqué mecanitza tots els procesos de la vida. És més a mi hem dona por la rutina perque si en els avantatges de les noves tecnologies ens ppodrien substituir a nosaltres els mestres per robots que feren la mateixa funció i les despeces sols foren la energia que fan servir, i seguint aquesta dinàmica de segur que seria amb energies renovables.

Millor possar-nos les piles i actualitzar-nos, però sempre i durant tot el nostre treball intentant superar-mos.

Juguem amb mapes i fotografies.

http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&msa=0&z=14

Aquesta exper


Ver Almassora en un mapa más grande

miércoles, 21 de octubre de 2009

Un dia universitariowww.flickr.com
Hugo santiaguense turolense Un dia en la vida meua com a universitari. photosetHugo santiaguense turolense Un dia en la vida meua com a universitari. photosetFriendFed

El FriendFed ha sido otro descubrimiento para mi en el campo de las nuevas tecnologías. La finalidad es la poder mantener relación mediante Internet con tus conocidos. Peró a comparación de otras redes sociales FriedFed simplifica las ventajas de las redes sociales poniendo a disposición de un grupo aquello que quieres compartir.
Con lo cual aplicado en la educación podríamos los maestros que nos conocemos mantener al día nuestros proyectos para que el resto los pudiesen poner a la práctica, y a la vez conocer a otros que están incluidos en nuestros contactos también del gremio.

Experiencia con el FLickr

AL verdad es que para mi ah sido algo nuevo descubrir como manejar las imágenes y conocer que nosotros els podemos poner derechos de propiedad. Parece qeu sea lo de los créditos de las películas. "No se puede reproducir ni total ni parcialmente el este contenido con fines lucrativos" , jejejej.

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5087018187499952185

miércoles, 14 de octubre de 2009

Soy maestro de nuevas tecnologías , ¿para que las uso?

Soy Maestro, ¿ Para que uso las Nuevas Tecnología?


Partiendo de que las nuevas tecnologías hoy en día han invadido los hogares, seria de no querer progresar dejarlas fuera del sistema educativo actual.


También tenemos que pensar que al legislación vigente hay que adaptar estas herramientas de forma transversal a la escuela. Es decir, no se trata de dar una clase de informática a la semana, no también vendría bien, sino utilizar estas a diario.


Una de las obligaciones de la escuela recogidas en el currículo es la de que todos los alumnos al terminar la etapa educativa primaria han de saber manejar y trabajar con las TIC ( Tecnologías de la Información y la Comunicación), De una forma crítica, sabiendo seleccionar aquella información relevante e importante de la información "basura".


Particularmente intentaría utilizar las TIC en al mayoría de las asignaturas, porque en todas puedo ayudarme de algún modo. La verdad es que no les complicaría la vida con tareas complejas, sino que utilizaría los recursos que me ofrecen para que luego en su casa pudiesen ser usándolas.

Voy a intentar desglosar en algunas materias como podría introducir las Nuevas Tecnologías.


En el campo de las ciencias sociales y naturales podemos recurrir a los mapas de cualquier lugar que estemos estudiando y buscar todo tipo de información de la naturaleza consultando diversas fuentes de forma sencilla, para luego hacer una puesta en común.


En el campo de las matemáticas pude ser que resultara más compleja la utilización de esta metodología debido al componente que en la primaria representa el calculo. El cual resulta más conveniente realizarlo a mano para que nuestros alumnos tengan la fluidez de realizarlo de forma rápida y directa porque siempre no van a disponer de la tecnología.


En el área del lengua las TIC nos ayudan a que nuestros alumnos se autocorrijan su ortografía. Al mismo tiempo como aliciente tienen que los tipos de texto que es un apartado de las asignaturas de lenguaje se imparte los podrían construir y mandar de unos a otros mediante el correo electrónico.


El funcionamiento con las TIC puede fomentar la cooperación entre los alumnos debido a que todo el material que los alumnos se preparan a la hora de enfrontar los exámenes y trabajos los podrían compartir. De este modo los alumnos podrían formar una comunidad que estuviese fomentada por la ayuda de unos a otros. Aunque siendo realista siempre habrían algunos que se aprovecharian de la buena fe de otros y solo serian receptores.


Otra forma de utilizar las Nuevas Tecnologías que de hecho he valorado para en un futuro ponerlo en practica es el crear una pagina web donde yo como maestro pudiera colgar los contenidos a estudiar. Bien sean lecciones, ejercicios, esquemas y todo tipo de materiales. De esta forma los alumnos serian guiados por mi, del modo para mi punto de vista más apropiado debido a que cada día los libros de texto son más caros y tienen menos valor didáctico. De tal manera que los alumnos deberían de completar mis apuntes utilizando la tecnología de forma guiada.A de más abarataria el coste para las famílias, ja que seria imprimir si lo quieren tener en papel y por eso el coste es más económico. Aparte de trabajar des de la escuela con ordenador y dejar a un lado el papel y el bolígrafo en todo aquello que no fuera indispensable.

jueves, 8 de octubre de 2009

"Què he fet i què he aprés amb aquesta activitat?"

Después de haber leído la información , me sorprendido la cantidad de actividades que se pueden hacer en él. Nunca había entrado en ninguno hasta este momento , por lo cual es una experiencia nueva para mi. Para poder considerar que he aprendido deberé de manejar el blog mucho. Debido a que a mi las nuevas tegnologias muchas veces me superan.

Por este motivo no me veo capaz de poder decir que hoy he aprendido alguna cosa, es verdad que las lecturas me han hecho descubrir las funciones que le puedo dar, pero hasta que jo no sea capaz de usarlas solo sera una información, la cual no seré capaz de recordar con mucha precisión y a la cual habre de recurrir para trabajar y avanzar en su elaboración.

Por cierto el uso del castellano es debido a que en mi blog espero que puedan acceder mis compañeros de Santiago de la Espada, Teruel, ... para que lo puedan entender.