miércoles, 2 de diciembre de 2009

WQ grup (Entorn i família)

La unitat didàctica que hem elaborat tracta sobre "El transcurs del temps en l'entorn de l'alumna o del alumne: familia i localitat" que va dirigida per al primer cicle de primaria.

El nostre grup el formem Miguel Barreda Marín, Mónica Fuster Ortells, Andrés Gomez Martín i Hugo Artero Portalés.

En primer lloc van pensar com voliem plantejar l'activitat i en quines ferramentes tegnológiques anavem a treballar. Així vam acordar treballar amb el Google sites encara que en un principi anàvem a treballar amb un generador de plantilles de WQ. A més, vam elegir el google docs com a ferramenta per a ficar les qüestions que els xiquets havien de respondre a casa, per tal de que pogueren imprimir la pàgina si volien; i per redactar l'autorització que permetera als xiquets fer l'eixida programada en la tercera sessió.
Per poder realitzar la WebQuest, vam haver de buscar fotografies antigues. Vam utilitzar Flickr per a pujar-les, i Google Maps per a geolocalitzar-les (que seria l'exemple per a que els xiquets pogueren veure com a Internet no només es pot pujar informació, sinó que també es poden pujar altres coses, entre elles, les imatges).
També vam decidir fer ús de les càmeres digitals, per a que els xiquets feren les fotografies de l'actualitat, durant l'excursió realitzada en la tercera sessió. Això ho vam pensar per a que els xiquets no només aprengueren a usar l'ordinador, sinó que aprengueren altres tecnologies digitals.
A més, vam pensar a crear un blog per tal de que els alumnes pogueren escriure les descripcions i les qüestions en diferents entrades, per tal de que quan polsaren la fotografia de Google Maps, eixira l'entrada del blog. Així, el que aprenen els alumnes és que a Internet poden crear-se enllaços entre les pàgines, i que poden escriure el que volen, amb opció de que aquest blog puga ser vist per qualsevol persona i que puguen comentar-los.

En aquesta activitat hem recordat l'ús de les eines que durant aquest semestre hem utilitzat, i a més hem hagut d'investigar el funcionament del Google Sites, en el qual no haviem treballat abans. Per tant, podem dir que aquestes ferramentes necessàries per fer la WebQuest són noves per a nosaltres, i que hem aprés moltíssim, ja que el nostre coneixement partia de cero.
Així doncs, hem aprés a crear pestanyes en Google Sites; a crear enllaços, tant a les pàgines de la mateixa WQ com a altres d'Internet, com ara Google Docs, el nostre blog, Flickr, entre altres.
Hem aconseguit borrar les pàgines que ens van eixir malament, canviar plantilles, colors, etc.
I al marge dels suports informàtics, vam saber relacionar pràcticament totes les competències bàsiques amb l'activitat elaborada, la qual ens va costar molt pensar com podríem adaptar les noves tegnologies als primers cursos de primària.
En conclusió, ara ja sabem el que costa crear una activitat didàctica amb les noves tecnologies i la feina que representa per al mestre dur-la a la pràctica.

miércoles, 18 de noviembre de 2009

Conferencia de Fernando Paez

Conferencia de Fernando Paez

La conferencia tuvo lugar en el salón de la "Casa de la Cultura" de Benicassim el día 12 a las cinco y media de la tarde.
La temática fue la introducción de las Nuevas Tecnologías a la escuela, tenemos que recordar que estas están incluidas en la currículo de primaria. Con lo cual, es una obligación de los maestros incluir estas en el curso escolar.

Queda claro que se tiene que adaptar a cada ciclo de primaria, esto no quiere decir para nada que se olvide los trabajos manuales, como por ejemplo escribir a mano, utilizar cuadernos y propiamente los materiales típicos del aula. Pero eso si, saben que contamos con una herramienta muy potente que es la tecnología, y que a la vez esta se convierte en infinidad de herramientas.

En la conferencia vimos como se pueden usar las nuevas tecnologías en todo tipo de materias, y que como resultado la gran motivación que esto supone para los alumnos del centro en el que el es jefe de estudios en el centro SAN WALABONSO, de Niebla en al provincia de Huelva. Como en un pueblo muy pequeño entre Huelva y Sevilla se puede trabajar sin unos medios de alto nivel. Un centro donde los profesores son interinos, con lo cual la permanencia en el centro se reduce en un alto porcentaje a un solo año. Eso si, hay otro grupo que son los afincados

Si, como utilizaran las nuevas tecnologías es digno de admirar, pero a mi me gustaría destacar dos cosas que me sorprendieron muy gratamente y de las cuales me quede muy contento de escuhcarlo.

Como los maestros se integran al centro y se hacen participes de las nuevas tecnologías y al uso normativo. Una metodología por desgracias muy poco frecuentada en las escuelas. O al menos de forma tan masiva.
Como los habitantes del pueblo participan activamente con la escuela, mostrando mucho interés por las cosas de la escuela y todos sus proyectos.

De todas formas aconsejo visitar al pagina web del colegio donde hay toda la información de actividades, material didáctico, algunas actividades donde salen los alumnos,y en general todo aquello que promueve el centro. La dirección es: www.juntadeandalucia.es/.../sanwalabonso/

Hasta este momento em parecia toda una utopía que en algún centro se pudiese trabajar tan coordinados y que la participación de todos los miembros de la comunidad educativa fuera tan buena. Esto a mi particularmente me ilusiona muchisimo.

Y para terminar me gustaria recolcar que lo que se ha logrado en este centro todos nosotros como estudiantes de amgisterio tendriamos que marcarnos este tipo de escula como objetivo de la nuestra futura donde trabajaremos.

miércoles, 4 de noviembre de 2009

Google Reader

Google reader es un lector de RSS. Una de sus utilidades organizar y acceder rápidamente desde un interfaz Web a todas las noticias de las paginas tu previamente se han configurado en el sistema de soporte. Buena esta es la información que he encontrado en la wikipedia y de la cual a mi personalmente no me queda claro. Anteriormente he consultado otras webs pero este concepto de "Interfaz", RSS y este tipo de terminología a mi me hace perderme.

Para mi el Google Reader me ha servido para buscar blocs interesantes de las distintas materias que he buscado. No solo de nuevas tecnologías, por supuesto. Es fácil de manejar y te busca concrétamente aquello que en tu critério de busqueda le has seleccionado.

Creo que es una herramienta muy útil y que voy a utilizar mucho.

miércoles, 28 de octubre de 2009

Twitter

Primera presa de contacte amb Twitter

Twitter és una xarxa social i que compagina funcions del blog, ens permet enviar missatges de text amb una extinció màxima de 140 caràcters mitjançant SMS, missatgeria instantània o directament des de Twitter.

Pel que fa al procediment de creació del meu comte ha sigut prou senzill, degut a que totes aquestes xarxes socials es configuren e manera semblant.

M'agradaria poder desenvolupar-me per aquesta xarxa social molt bé però ara mateix no sóc capaç de fer servir açò de forma eficient com per a poder vore altra gent que parle d'educació.

Encara que a mi, personalment no m'agrada perquè està en angles, que realment és una llengua que vinc aprenent des de menut i no domine per a poder treballar a gust amb Twitter.

martes, 27 de octubre de 2009

Aquest es el video de la entrada anterior.

DEfensa dels mestres de l'escola front a les noves tecnologies.

Una vegada visualitzat el video i llegits els comentaris dels meus companys crec qu eés el moment de parlar un poc a favor dels mestres.

Crec qeu no val la pena gastar mes de una linea per a dir qeu el video ens monstra uan realitat en la que la tecnologia ah superat als docents i no la estan aprofitant tot el que es podria fer.

Com aj s'h aparlat l'evolució de les noves tecnologies va a al velocitat de lña llum. EN aquest sent vullc dir que els nostres mestres haurien de estar en u nproces de continu reciclatge per a no quedar-se massa enrrere. Si comtem qu ela comunitat educativa comta en docents majors els quals els va vindre aço de les noves tecnologies de colp pi volta, no els podem exigir més dels que ells puguen alcançar.

Si aquestos mestres son els que tenen un major control dels centres escolar en la seua organització, el més normal és que quant un mestre nou arriva al col·legi vulga adaptar-se el més aviat possible. Açò fa que en un primer moment no vulga ser el que trenque la rutina de funcionament d'aquest.

Però és bona la rutina?

Vaig la meua opinio la rutina no es bona per a res, perqué mecanitza tots els procesos de la vida. És més a mi hem dona por la rutina perque si en els avantatges de les noves tecnologies ens ppodrien substituir a nosaltres els mestres per robots que feren la mateixa funció i les despeces sols foren la energia que fan servir, i seguint aquesta dinàmica de segur que seria amb energies renovables.

Millor possar-nos les piles i actualitzar-nos, però sempre i durant tot el nostre treball intentant superar-mos.

Juguem amb mapes i fotografies.

http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&msa=0&z=14

Aquesta exper


Ver Almassora en un mapa más grande